Het weer

Hier zijn een aantal Italiaanse uitdrukkingen die u kunt gebruiken om over het weer te praten.

che tempo fa?wat voor weer is het?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendohet regent
sta nevicandohet sneeuwt
c'è molto ventohet is waaiig
è umido