Met de boot

Deze uitdrukkingen kunnen handig zijn wanneer je reist per boot.

Een boeking maken

what time's the next boat to …? hoe laat gaat de volgende boot naar …?
Calais Calais
I'd like a … cabin ik wil graag een … hut
two-berth twee-persoons
four-berth vier-persoons
we don't need a cabin we hoeven geen hut
I'd like a ticket for a car and two passengers ik wil graag een kaartje voor een auto en twee passagiers
I'd like a ticket for a foot passenger ik wil graag een kaartje voor een voetganger
how long does the crossing take? hoe lang duurt de overtocht?
what time does the ferry arrive in …? hoe laat komt de ferry aan in …?
Stockholm Stockholm
how soon before the departure time do we have to arrive? hoe ver voor vertrek moeten we er zijn?

Aan boord van de boot

where's the information desk? waar is de informatiebalie?
where's cabin number …? waar is hut nummer …?
258 258
which deck's the … on? op welk dek is …?
buffet het buffet
restaurant het restaurant
bar de bar
shop de winkel
cinema de bioscoop
bureau de change het wisselkantoor
I feel seasick ik ben zeeziek
the sea's very rough de zee is heel ruig
the sea's quite calm de zee is vrij rustig
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation alle passagiers met auto gaat u naar de autodekken voor afrijden
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time wij zullen over ongeveer 30 minuten aankomen in de haven
please vacate your cabins gelieve uw hutten te ontruimen

Dingen die u wellicht ziet

Cabin Hut
Deck Dek
Stairs Trappen
Information Informatie
Restaurant Restaurant
Cinema Bioscoop
Shop Winkel
Lifejackets Reddingsvesten
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter