Met het vliegtuig

Hier zijn een aantal uitdrukkingen die handig zijn wanneer u reist per vliegtuig.

Inchecken

I've come to collect my tickets ik kom mijn tickets ophalen
I booked on the internet ik heb online geboekt
do you have your booking reference? heeft u uw referentienummer?
your passport and ticket, please uw paspoort en tickets, alstublieft
here's my booking reference hier is mijn referentienummer
where are you flying to? waar vliegt u heen?
did you pack your bags yourself? heeft u uw bagage zelf ingepakt?
has anyone had access to your bags in the meantime? heeft iemand in de tussentijd toegang tot uw bagage gehad?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? heeft u vloeistoffen of scherpe voorwerpen in uw handbagage?
how many bags are you checking in? hoeveel tassen checkt u in?
could I see your hand baggage, please? kan ik uw handbagage zien alstublieft?
do I need to check this in or can I take it with me? moet ik dit inchecken of kan ik het meenemen?
you'll need to check that in u moet het inchecken
there's an excess baggage charge of … u moet … betalen voor de extra baggage
£30 £30
would you like a window or an aisle seat? wilt u graag een plaats aan het raam of aan het gangpad?
enjoy your flight! prettige vlucht!
where can I get a trolley? waar kan ik een trolley vinden?

Beveiliging

are you carrying any liquids? heeft u vloeistof bij?
could you take off your …, please? kunt u uw … uitdoen alstublieft?
coat jas
shoes schoenen
belt riem
could you put any metallic objects into the tray, please? wilt u alle metalen voorwerpen in het bakje leggen alstublieft?
please empty your pockets haalt u alstublieft uw zakken leeg
please take your laptop out of its case haalt u alstublieft uw laptop uit de tas
I'm afraid you can't take that through dat kunt u helaas niet meenemen

In de vertrekhal

what's the flight number? wat is het vluchtnummer?
which gate do we need? welke gate moeten we hebben?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 laatste oproep voor de heer Smith naar Miami, gaat u alstublieft onmiddellijk naar Gate 32
the flight's been delayed de vlucht is vertraagd
the flight's been cancelled de vlucht is gecancelled
we'd like to apologise for the delay onze excuses voor de vertraging
could I see your passport and boarding card, please? uw paspoort en boarding card alstublieft

In het vliegtuig

what's your seat number? wat is uw stoelnummer?
could you please put that in the overhead locker? kunt u dat alstublieft in het bovenkastje stoppen?
please pay attention to this short safety demonstration let u alstublieft op deze korte veiligheidsdemonstratie
please turn off all mobile phones and electronic devices zet u alstublieft mobiele telefoons en ander elektronisch materiaal uit
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign de piloot heeft het Fasten Seatbelt signaal uitgezet
how long does the flight take? hoe lang duurt de vlucht?
would you like any food or refreshments? wilt u iets te eten of drinken?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign de piloot heeft het Fasten Seatbelt signaal aangezet
we'll be landing in about fifteen minutes we landen in ongeveer vijftien minuten
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position doet u alstublieft uw riemen vast en zet uw stoel rechtop
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off blijft u alstublieft zitten tot het toestel volledig stil staat en het Fasten Seatbelt signaal uit is
the local time is … de lokale tijd is …
9.34pm 21:34u

Dingen die u wellicht ziet

Short stay (afkorting voor Short stay car park) Lang parkeren
Long stay (afkorting voor Long stay car park) Kort parkeren
Arrivals Aankomst
Departures Vertrek
International check-in Internationale check-in
International departures Internationaal vetrek
Domestic flights Binnenlandse vluchten
Toilets Toiletten
Information Informatie
Ticket offices Ticket balie
Lockers Kluisjes
Payphones Telefooncel
Restaurant Restaurant
Check-in closes 40 minutes before departure Check-in sluit 40 minuten voor vertrek
Gates 1-32 Gates 1-32
Tax free shopping Tax free shopping
Duty free shopping Duty free shopping
Transfers Transfers
Flight connections Vlucht connecties
Baggage reclaim Bagage ophalen
Passport control Paspoort controle
Customs Douane
Taxis Taxi's
Car hire Auto verhuur
Departures board Vertrekken
Check-in open Check-in geopend
Go to Gate ... Ga naar gate …
Delayed Vetraagd
Cancelled Cancelled
Now boarding Boarding
Last call Laatste oproep
Gate closing Gate gaat sluiten
Gate closed Gate gesloten
Departed Vertrokken
Arrivals board Aankomsten
Expected 23:25 Verwacht 23:25
Landed 09:52 Geland 09:52
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter