Werkgelegenheid

Deze Engelse woorden zijn gerelateerd aan werkgelegenheid.

Een baan zoeken

ad of advert (afkorting voor advertisement) advertentie
application form aanmeldingsformulier
appointment afspraak
CV (afkorting voor curriculum vitae) CV (curriculum vitae)
job description functie beschrijving
interview interview
job offer of offer of employment werkgelegenheidsaanbod
qualifications bevoegdheden
to apply for a job solliciteren
to accept an offer een aanbod accepteren
to reject an offer of to turn down an offer een aanbod afwijzen
to hire aannemen
job baan
career carrière
part-time part-time, deeltijd
full-time full-time, voltijd
shift work ploegendienst
temporary tijdelijk
contract contract
permanent vast
starting date begin datum
notice period proefperiode

Salaris en voordelen

bonus bonus
car allowance autokostenvergoeding
company car auto van de zaak
health insurance ziektekostenverzekering
holiday pay vakantiegeld
holiday entitlement vakantierecht
maternity leave zwangerschapsverlof
overtime overuren
paternity leave ouderschapsverlof
part-time education deeltijd onderwijs
pension scheme of pension plan pensioen plan
promotion promotie
salary salaries
salary increase salaries verhoging
sick pay ziektengeld
staff restaurant personeelsrestaurant
training scheme training schema
travel expenses reiskosten
wages lonen
working conditions werkomstandigheden
working hours werkuren

Soorten werknemers

owner eigenaar
managing director management directeur
director directeur
manager manager
boss baas
colleague collega
trainee trainee
apprentice stagair, stagaire
volunteer vrijwilliger

Stoppen met werken

to fire ontslaan
to get the sack ontslagen worden (spreektaal)
to resign ontslag nemen
to retire met pensioen gaan
leaving date vertrek datum
redundant voordelig
redundancy afvloeiingsregeling, 'gouden handdruk'
redundancy pay afvloeiingsregeling
retirement age pensioenleeftijd

Andere nuttige woorden

apprenticeship assistentschap
department afdeling
experience ervaring
factory fabriek
fire drill brandalarm
health and safety gezondheid en veiligheid
internship stageplaats
meeting vergadering, bijeenkomst
office kantoor
rate of pay salarisregeling
reception receptie
security beveiliging
strike staking
switchboard switchboard
timekeeping tijdregistratie
trade union vakbond
training course vakcursus
work werk
work experience werkervaring
to go on strike gaan staken
to be off sick ziekteverzuim
self-employed zelfstandig
unemployed werkloos
retired gepensioneerd
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter