In een nachtclub

Deze Engelse uitdrukkingen kun je gebruiken wanneer je naar een nachtclub gaat.

Naar de club gaan

do you want to go to a club tonight? wil je naar een club vanavond?
do you know any good clubs near here? weet je goede clubs hier dichtbij?
what time are you open until? tot hoe laat bent u open?
what time do you close? hoe laat gaat u dicht?
how much is it to get in? hoeveel is de entree?
is there a dress code? is er een dress-code?
what nights are you open? welke avonden bent u geopend?
what sort of music is it? wat voor soort muziek is het?
what's on tonight? wat is er vanavond?
do you have any live music tonight? heeft u live muziek vanavond?
sorry, you can't come in sorry, je mag niet binnen
you can't come in with trainers on je mag niet binnen met je gympies
there's a private party tonight er is een privéfeest vanavond
the club's full de club is vol
I'm on the guest list ik sta op de gastenlijst
I'm a member ik ben lid

In de club

where's the cloakroom? waar is de garderobe?
what do you think of the DJ? wat denk je van de DJ?
the music's great! de muziek is geweldig!
it's very lively tonight het is erg levendig vanavond
it's a bit empty het is een beetje leeg
it's dead in here het is uitgestorven hier (informeel)
where's the bar? waar is de bar?
there's a long queue at the bar er staat een lange rij bij de bar
it's too loud het is te lawaaierig
it's too hot in here het is te warm hier binnen
are you ready to go home? ben je klaar om naar huis te gaan?
I'm going home ik ga naar huis
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play