Getallen

Leer getallen in het Duitse.

Kardinaalgetallen

nullnul
einséén
zweitwee
dreidrie
viervier
fünfvijf
sechszes
siebenzeven
achtacht
neunnegen
zehntien
elfelf
zwölftwaalf
dreizehndertien
vierzehnveertien
fünfzehnvijftien
sechzehnzestien
siebzehnzeventien
achtzehnachttien
neunzehnnegentien
zwanzigtwintig
einundzwanzigéénentwintig
zweiundzwanzigtweeëntwintig
dreiundzwanzigdrieëntwintig
dreißigdertig
vierzigveertig
fünfzigvijftig
sechzigzestig
siebzigzeventig
achtzigtachtig
neunzignegentig
einhunderthonderd
einhundertundeinshonderd en één
zweihunderttweehonderd
dreihundertdriehonderd
eintausendduizend
zweitausendtweeduizend
dreitausenddrieduizend
eine Millionmiljoen
eine Milliardebiljoen

Rangtelwoorden

ersteeerste
zweitetweede
drittederde
viertevierde
fünftevijfde
sechstezesde
siebtezevende
achteachtste
neuntenegende
zehntetiende
elfteelfde
zwölftetwaalfde
dreizehntedertiende
vierzehnteveertiende
fünfzehntevijftiende
sechzehntezestiende
siebzehntezeventiende
achtzehnteachttiende
neunzehntenegentiende
zwanzigstetwintigste
einundzwanzigsteeenentwintigste
zweiundzwanzigstetweeëntwintigste
dreiundzwanzigstedrieëntwintigste
sound

Voor alle Duitse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.