Getallen

Leer getallen in het Zweedse.

Kardinaalgetallen

nollnul
ettéén
tvåtwee
tredrie
fyravier
femvijf
sexzes
sjuzeven
åttaacht
nionegen
tiotien
elvaelf
tolvtwaalf
trettondertien
fjortonveertien
femtonvijftien
sextonzestien
sjuttonzeventien
artonachttien
nittonnegentien
tjugotwintig
tjugoettéénentwintig
tjugotvåtweeëntwintig
tjugotredrieëntwintig
tjugofyravierentwintig
tjugofemvijfentwintig
tjugosexzesentwintig
tjugosjuzevenentwintig
tjugoåttaachtentwintig
tjugonionegenentwintig
trettiodertig
trettioetteenendertig
trettiotvåtweeëndertig
trettiotredrieëndertig
trettiofyravierendertig
trettiofemvijfendertig
trettiosexzesendertig
trettiosjuzevenendertig
trettioåttaachtendertig
trettionionegenendertig
fyrtioveertig
fyrtioetteenenveertig
fyrtiotvåtweeënveertig
fyrtiotredrieënveertig
femtiovijftig
sextiozestig
sjuttiozeventig
åttiotachtig
nittionegentig
etthundrahonderd
etthundraetthonderd en één
tvåhundratweehonderd
trehundradriehonderd
ettusenduizend
tvåtusentweeduizend
tretusendrieduizend
en miljonmiljoen
en miljardmiljard

Herhaling

en gångeenmaal
två gångertweemaal
tre gångerdriemaal
fyra gångerviermaal
fem gångervijfmaal

Rangtelwoorden

förstaeerste
andratweede
tredjederde
fjärdevierde
femtevijfde
sjättezesde
sjundezevende
åttondeachtste
niondenegende
tiondetiende
elfteelfde
tolftetwaalfde
trettondedertiende
fjortondeveertiende
femtondevijftiende
sextondezestiende
sjuttondezeventiende
artondeachttiende
nittondenegentiende
tjugondetwintigste
tjugoförstaeenentwintigste
tjugoandratweeëntwintigste
tjugotredjedrieëntwintigste
trettiondedertigste
fyrtiondeveertigste
femtiondevijftigste
sextiondezestigste
sjuttiondezeventigste
åttiondetachtigste
nittiondenegentigste
hundradehonderdste

Andere nuttige woorden

ungefär of cirkaongeveer
över of mer änmeer dan
under of mindre änminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Zweedse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter