Getallen

Leer getallen in het Spaanse.

Kardinaalgetallen

ceronul
unoéén
dostwee
tresdrie
cuatrovier
cincovijf
seiszes
sietezeven
ochoacht
nuevenegen
dieztien
onceelf
docetwaalf
trecedertien
catorceveertien
quincevijftien
dieciséiszestien
diecisietezeventien
dieciochoachttien
diecinuevenegentien
veintetwintig
veintiunoéénentwintig
veintidóstweeëntwintig
veintitrésdrieëntwintig
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintadertig
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaveertig
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentavijftig
sesentazestig
setentazeventig
ochentatachtig
noventanegentig
cienhonderd
ciento unohonderd en één
doscientostweehonderd
trescientosdriehonderd
milduizend
dos miltweeduizend
tres mildrieduizend
un millónmiljoen
mil millonesbiljoen

Rangtelwoorden

primeroeerste
segundotweede
terceroderde
cuartovierde
quintovijfde
sextozesde
séptimozevende
octavoachtste
novenonegende
décimotiende
undécimoelfde
duodécimotwaalfde
decimotercerodertiende
decimocuartoveertiende
decimoquintovijftiende
decimosextozestiende
decimoséptimozeventiende
decimoctavoachttiende
decimonovenonegentiende
vigésimotwintigste
vigésimo primeroeenentwintigste
vigésimo segundotweeëntwintigste
vigésimo tercerodrieëntwintigste
fiftieth
trigésimodertigste
cuadrágesimoveertigste
quincuagésimo
sexagésimozestigste
septuagésimozeventigste
octogésimotachtigste
nonagésimonegentigste
centésimohonderdste
sound

Voor alle Spaanse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.