Getallen

Rangtelwoorden

первыйeerste
второйtweede
третийderde
четвёртыйvierde
пятыйvijfde
шестойzesde
седьмойzevende
восьмойachtste
девятыйnegende
десятыйtiende
одиннадцатыйelfde
двенадцатыйtwaalfde
тринадцатыйdertiende
четырнадцатыйveertiende
пятнадцатыйvijftiende
шестнадцатыйzestiende
семнадцатыйzeventiende
восемнадцатыйachttiende
девятнадцатыйnegentiende
двадцатыйtwintigste
sound

Voor alle Rusissche woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.