Getallen

Leer getallen in het Rusissche.

Kardinaalgetallen

нольnul
один (одна, одно) or разéén
дваtwee
триdrie
четыреvier
пятьvijf
шестьzes
семьzeven
восемьacht
девятьnegen
десятьtien
одиннадцатьelf
двенадцатьtwaalf
тринадцатьdertien
четырнадцатьveertien
пятнадцатьvijftien
шестнадцатьzestien
семнадцатьzeventien
восемнадцатьachttien
девятнадцатьnegentien
двадцатьtwintig
двадцать одинéénentwintig
двадцать дваtweeëntwintig
двадцать триdrieëntwintig
etc
тридцатьdertig
сорокveertig
пятьдесятvijftig
шестьдесятzestig
семьдесятzeventig
восемьдесятtachtig
девяностоnegentig
стоhonderd
двестиtweehonderd
тристаdriehonderd
тысячаduizend
две тысячиtweeduizend
три тысячиdrieduizend
миллионmiljoen
миллиардbiljoen
sound

Voor alle Rusissche woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.