Getallen

Leer getallen in het Nederlandse.

Kardinaalgetallen

nul
één
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
éénentwintig
tweeëntwintig
drieëntwintig
dertig
vertig
vijftig
zestig
zeventig
tachtig
negentig
honderd
tweehonderd
driehonderd
duizend
tweeduizend
drieduizend
miljoen
biljoen