Getallen

Leer getallen in het Italiaanse.

Kardinaalgetallen

zeronul
unoéén
duetwee
tredrie
quattrovier
cinquevijf
seizes
settezeven
ottoacht
novenegen
diecitien
undicielf
dodicitwaalf
tredicidertien
quattordiciveertien
quindicivijftien
sedicizestien
diciassettezeventien
diciottoachttien
diciannovenegentien
ventitwintig
ventunoéénentwintig
ventiduetweeëntwintig
ventitredrieëntwintig
trentadertig
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaveertig
cinquantavijftig
sessantazestig
settantazeventig
ottantatachtig
novantanegentig
centohonderd
duecentotweehonderd
trecentodriehonderd
milleduizend
duemilatweeduizend
tremiladrieduizend
un milionemiljoen
un miliardobiljoen

Rangtelwoorden

primoeerste
secondotweede
terzoderde
quartovierde
quintovijfde
sestozesde
settimozevende
ottavoachtste
nononegende
decimotiende
undicesimoelfde
dodicesimotwaalfde
tredicesimodertiende
quattordicesimoveertiende
quindicesimovijftiende
sedicesimozestiende
diciassettesimozeventiende
diciottesimoachttiende
diciannovesimonegentiende
ventesimotwintigste
trentesimodertigste
quarantesimoveertigste
cinquantesimovijftigste
sessantesimozestigste
settantesimozeventigste
ottantesimotachtigste
novantesimonegentigste
centesimohonderdste
sound

Voor alle Italiaanse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.