Getallen

Leer getallen in het Italiaanse.

Kardinaalgetallen

zeronul
unoéén
duetwee
tredrie
quattrovier
cinquevijf
seizes
settezeven
ottoacht
novenegen
diecitien
undicielf
dodicitwaalf
tredicidertien
quattordiciveertien
quindicivijftien
sedicizestien
diciassettezeventien
diciottoachttien
diciannovenegentien
ventitwintig
ventunoéénentwintig
ventiduetweeëntwintig
ventitredrieëntwintig
ventiquattrovierentwintig
venticinquevijfentwintig
ventiseizesentwintig
ventisettezevenentwintig
ventottoachtentwintig
ventinovenegenentwintig
trentadertig
trentunoeenendertig
trentaduetweeëndertig
trentatredrieëndertig
trentaquattrovierendertig
trentacinquevijfendertig
trentaseizesendertig
trentasettezevenendertig
trentottoachtendertig
trentanovenegenendertig
quarantaveertig
quarantunoeenenveertig
quarantaduetweeënveertig
quarantatredrieënveertig
cinquantavijftig
sessantazestig
settantazeventig
ottantatachtig
novantanegentig
centohonderd
centounohonderd en één
duecentotweehonderd
trecentodriehonderd
milleduizend
duemilatweeduizend
tremiladrieduizend
un milionemiljoen
un miliardomiljard

Herhaling

una voltaeenmaal
due voltetweemaal
tre voltedriemaal
quattro volteviermaal
cinque voltevijfmaal

Rangtelwoorden

primoeerste
secondotweede
terzoderde
quartovierde
quintovijfde
sestozesde
settimozevende
ottavoachtste
nononegende
decimotiende
undicesimoelfde
dodicesimotwaalfde
tredicesimodertiende
quattordicesimoveertiende
quindicesimovijftiende
sedicesimozestiende
diciassettesimozeventiende
diciottesimoachttiende
diciannovesimonegentiende
ventesimotwintigste
ventunesimoeenentwintigste
ventiduesimotweeëntwintigste
ventitreesimodrieëntwintigste
trentesimodertigste
quarantesimoveertigste
cinquantesimovijftigste
sessantesimozestigste
settantesimozeventigste
ottantesimotachtigste
novantesimonegentigste
centesimohonderdste

Andere nuttige woorden

circa of approssimativamenteongeveer
oltre of più dimeer dan
sotto of meno diminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Italiaanse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter