Getallen

Leer getallen in het Franse.

Kardinaalgetallen

zéronul
unéén
deuxtwee
troisdrie
quatrevier
cinqvijf
sixzes
septzeven
huitacht
neufnegen
dixtien
onzeelf
douzetwaalf
treizedertien
quatorzeveertien
quinzevijftien
seizezestien
dix-septzeventien
dix-huitachttien
dix-neufnegentien
vingttwintig
vingt-et-unéénentwintig
vingt-deuxtweeëntwintig
vingt-troisdrieëntwintig
vingt-quatrevierentwintig
vingt-cinqvijfentwintig
vingt-sixzesentwintig
vingt septzevenentwintig
vingt-huitachtentwintig
vingt-neufnegenentwintig
trentedertig
trente-et-uneenendertig
trente-deuxtweeëndertig
quaranteveertig
cinquantevijftig
soixantezestig
soixante-dixzeventig
quatre-vingtstachtig
quatre-vingt-dixnegentig
centhonderd
cent-unhonderd en één
deux-centstweehonderd
trois-centsdriehonderd
milleduizend
deux-milletweeduizend
trois-milledrieduizend
un millionmiljoen
un milliardmiljard

Herhaling

une foiseenmaal
deux foistweemaal
trois foisdriemaal
quatre foisviermaal
cinq foisvijfmaal

Rangtelwoorden

premiereerste
deuxième, secondtweede
troisièmederde
quatrièmevierde
cinquièmevijfde
sixièmezesde
septièmezevende
huitièmeachtste
neuvièmenegende
dixièmetiende
onzièmeelfde
douzièmetwaalfde
treizièmedertiende
quatorzièmeveertiende
quinzièmevijftiende
seizièmezestiende
dix-septièmezeventiende
dix-huitièmeachttiende
dix-neuvièmenegentiende
vingtièmetwintigste
vingt-et-unièmeeenentwintigste
vingt-deuxièmetweeëntwintigste
vingt-troisièmedrieëntwintigste
trentièmedertigste
quarantièmeveertigste
cinquantièmevijftigste
soixantièmezestigste
soixante-dixièmezeventigste
quatre-vingtièmetachtigste
quatre-vingt-dixièmenegentigste
centièmehonderdste

Andere nuttige woorden

environongeveer
plus demeer dan
moins deminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943.294
9 7559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Franse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter