Getallen

centhonderd
cent un or cent-unhonderd en één
deux cents or deux-centstweehonderd
trois cents or trois-centsdriehonderd
milleduizend
deux milletweeduizend
trois milledrieduizend
un millionmiljoen
un milliardmiljard

Rangtelwoorden

premier, premièreeerste
deuxième or second, secondeseconde
troisièmederde
quatrièmevierde
cinquièmevijfde
sixièmezesde
septièmezevende
huitièmeachtste
neuvièmenegende
dixièmetiende
onzièmeelfde
douzièmetwaalfde
treizièmedertiende
quatorzièmeveertiende
quinzièmevijftiende
seizièmezestiende
dix-septièmezeventiende
dix-huitièmeachttiende
dix-neuvièmenegentiende
vingtièmetwintigste
sound

Voor alle Franse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.