Bij de kapper

Deze Franse uitdrukkingen zijn handig wanneer u naar de kapper gaat.

je voudrais une coupe de cheveux
dois-je prendre rendez-vous?is het nodig een afspraak te maken?
êtes-vous disponible maintenant?kunt u mij nu knippen?
que souhaitez-vous?wat wilt u?
une coupe simple
une permanente
je voudrais des mêchesik wil graag een paar highlights
je voudrais me faire teindre
voulez-vous un shampooing?wilt u dat ik uw haar was?