Getallen

Leer getallen in het Finse.

Kardinaalgetallen

nollanul
yksiéén uur
kaksitwee uur
kolmedrie uur
neljävier uur
viisivijf uur
kuusizes uur
seitsemänzeven uur
kahdeksanacht uur
yhdeksännegen uur
kymmenentien uur
yksitoistaelf uur
kaksitoistatwaalf uur
kolmetoistadertien
neljätoistaveertien
viisitoistavijftien
kuusitoistazestien
seitsemäntoistazeventien
kahdeksantoistaachttien
yhdeksäntoistanegentien
kaksikymmentätwintig
kaksikymmentäyksiéénentwintig
kaksikymmentäkaksitweeëntwintig
kaksikymmentäkolmedrieëntwintig
kolmekymmentädertig
neljäkymmentäveertig
viisikymmentävijftig
kuusikymmentäzestig
seitsemänkymmentäzeventig
kahdeksankymmentätachtig
yhdeksänkymmentänegentig
satahonderd
satayksihonderd en één
kaksisataatweehonderd
kolmesataadriehonderd
tuhatduizend
kaksituhattatweeduizend
kolmetuhattadrieduizend
miljoonamiljoen
miljardibiljoen

Rangtelwoorden

ensimmäineneerste
toinentweede
kolmasderde
neljäsvierde
viidesvijfde
kuudeszesde
seitsemäszevende
kahdeksasachtste
yhdeksäsnegende
kymmenestiende
yhdestoistaelfde
kahdestoistatwaalfde
kolmastoistadertiende
neljästoistaveertiende
viidestoistavijftiende
kuudestoistazestiende
seitsemästoistazeventiende
kahdeksastoistaachttiende
yhdeksästoistanegentiende
kahdeskymmenestwintigste

Herhaling

kerraneenmaal
kaksi kertaatweemaal
kolme kertaadriemaal
neljä kertaaviermaal
viisi kertaavijfmaal

Andere nuttige woorden

suunnilleen
ylimeer dan
alleminder dan

Andere nuttige woorden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 294drieduizend tweehonderd vierennegentig
9 755negenduizend zevenhonderd vijfenvijftig
2 608 411twee miljoen zeshonderdachtduizend vierhonderdelf
0,5nul komma vijf
4,93vier komma drieënnegentig
87,04zevenentachtig komma vier
sound

Voor alle Finse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.