Getallen

Leer getallen in het Finse.

Kardinaalgetallen

nollanul
yksiéén
kaksitwee
kolmedrie
neljävier
viisivijf
kuusizes
seitsemänzeven
kahdeksanacht
yhdeksännegen
kymmenentien
yksitoistaelf
kaksitoistatwaalf
kolmetoistadertien
neljätoistaveertien
viisitoistavijftien
kuusitoistazestien
seitsemäntoistazeventien
kahdeksantoistaachttien
yhdeksäntoistanegentien
kaksikymmentätwintig
kaksikymmentäyksiéénentwintig
kaksikymmentäkaksitweeëntwintig
kaksikymmentäkolmedrieëntwintig
kaksikymmentäneljävierentwintig
kaksikymmentäviisivijfentwintig
kaksikymmentäkuusizesentwintig
kaksikymmentäseitsemänzevenentwintig
kaksikymmentäkahdeksanachtentwintig
kaksikymmentäyhdeksännegenentwintig
kolmekymmentädertig
neljäkymmentäveertig
viisikymmentävijftig
kuusikymmentäzestig
seitsemänkymmentäzeventig
kahdeksankymmentätachtig
yhdeksänkymmentänegentig
satahonderd
satayksihonderd en één
kaksisataatweehonderd
kolmesataadriehonderd
tuhatduizend
kaksituhattatweeduizend
kolmetuhattadrieduizend
miljoonamiljoen
miljardimiljard

Rangtelwoorden

ensimmäineneerste
toinentweede
kolmasderde
neljäsvierde
viidesvijfde
kuudeszesde
seitsemäszevende
kahdeksasachtste
yhdeksäsnegende
kymmenestiende
yhdestoistaelfde
kahdestoistatwaalfde
kolmastoistadertiende
neljästoistaveertiende
viidestoistavijftiende
kuudestoistazestiende
seitsemästoistazeventiende
kahdeksastoistaachttiende
yhdeksästoistanegentiende
kahdeskymmenestwintigste

Herhaling

kerraneenmaal
kaksi kertaatweemaal
kolme kertaadriemaal
neljä kertaaviermaal
viisi kertaavijfmaal

Andere nuttige woorden

noinongeveer
ylimeer dan
alleminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Finse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter