Getallen

Leer getallen in het Estische.

Kardinaalgetallen

nullnul
ükséén
kakstwee
kolmdrie
nelivier
viisvijf
kuuszes
seitsezeven
kaheksaacht
üheksanegen
kümmetien
üksteistelf
kaksteisttwaalf
kolmteistdertien
neliteistveertien
viisteistvijftien
kuusteistzestien
seitseteistzeventien
kaheksateistachttien
üheksateistnegentien
kakskümmendtwintig
kakskümmend ükséénentwintig
kakskümmend kakstweeëntwintig
kakskümmend kolmdrieëntwintig
kakskümmend nelivierentwintig
kakskümmend viisvijfentwintig
kakskümmend kuuszesentwintig
kakskümmend seitsezevenentwintig
kakskümmend kaheksaachtentwintig
kakskümmend üheksanegenentwintig
kolmkümmenddertig
kolmkümmend ükseenendertig
kolmkümmend kakstweeëndertig
kolmkümmend kolmdrieëndertig
kolmkümmend nelivierendertig
kolmkümmend viisvijfendertig
kolmkümmend kuuszesendertig
kolmkümmend seitsezevenendertig
kolmkümmend kaheksaachtendertig
kolmkümmend üheksanegenendertig
nelikümmendveertig
nelikümmend ükseenenveertig
nelikümmend kakstweeënveertig
nelikümmend kolmdrieënveertig
viiskümmendvijftig
kuuskümmendzestig
seitsekümmendzeventig
kaheksakümmendtachtig
üheksakümmendnegentig
sadahonderd
sada ükshonderd en één
kakssadatweehonderd
kolmsadadriehonderd
tuhatduizend
kaks tuhattweeduizend
kolm tuhatdrieduizend
miljonmiljoen
miljardmiljard

Herhaling

üks kordeenmaal
kaks kordatweemaal
kolm kordadriemaal
neli kordaviermaal
viis kordavijfmaal

Rangtelwoorden

esimeneeerste
teinetweede
kolmasderde
neljasvierde
viiesvijfde
kuueszesde
seitsmeszevende
kaheksasachtste
üheksasnegende
kümnestiende
üheteistkümneselfde
kaheteistkümnestwaalfde
kolmeteistkümnesdertiende
neljateistkümnesveertiende
viieteistkümnesvijftiende
kuueteistkümneszestiende
seitsmeteistkümneszeventiende
kaheksateistkümnesachttiende
üheksateistkümnesnegentiende
kahekümnestwintigste
kahekümne esimeneeenentwintigste
kahekümne teinetweeëntwintigste
kahekümne kolmasdrieëntwintigste
kolmekümnesdertigste
neljakümnesveertigste
viiekümnesvijftigste
kuuekümneszestigste
seitsmekümneszeventigste
kaheksakümnestachtigste
üheksakümnesnegentigste
sajashonderdste

Andere nuttige woorden

umbes of ligikauduongeveer
üle of rohkem kuimeer dan
alla of vähem kuiminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Estische woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter