Met de auto

Deze Engelse woorden zijn gerelateerd aan automobilisme, inclusief de namen van verschillende voertuigen

Wegen

bypass omgaan, rondgaan
country lane zandpad
dual carriageway autosnelweg
main road hoofdweg
motorway snelweg
one-way street eenrichtingsstraat
ring road ringweg, rondweg
road weg
toll road tolweg

Wegeigenschappen

corner hoek
crossroads kruispunten
kerb goot (tussen weg en stoep)
fork afrit
hard shoulder vluchtstrook
junction kruising
lay-by parkeerterrein
level crossing spoorwegovergang
pavement (US Engels: sidewalk) trottoir
pedestrian crossing voetgangersoversteekplaats
road sign verkeersbord
roadside kant van de weg
roadworks wegwerkzaamheden
roundabout rotonde
services bediening
signpost wegwijzer
speed limit maximale snelheid
T-junction T-kruising
toll tol
traffic light verkeerslicht, stoplicht
turning bocht

Problemen

accident ongeluk
breakdown pech
breathalyser ademtesttoestel
jack steekcontact
jump leads spoorwegbomen
flat tyre platte band
fog mist, nevel
icy road glad wegdek
puncture lek, gat (in band)
speeding fine snelheidsbekeuring
spray sproeier
traffic jam file
to crash botsen
to have an accident een ongeluk hebben
to skid slippen
to stall twijfelen
to swerve slippen

Leren rijden

driving instructor autorijinstructeur
driving lesson autorijles
driving licence rijbewijs
driving school rijschool
driving test rijexamen
learner driver leerling autobestuurder
to fail your driving test zakken voor je rijexamen
to pass your driving test slagen voor je rijexamen

Parkeren

car park parkeerterrein
disabled parking space invalidenparkeerplaats
multi-storey car park parkeergarage
to park parkeren
parking meter parkeermeter
parking space parkeerplaats
parking ticket parkeerticket
traffic warden verkeersregelaar

Bij een benzinestation

car wash auto schoonmaak
diesel diesel
oil olie
petrol benzine
petrol pump bezinepomp
petrol station benzinestation
unleaded loodvrij

Verschillende voertuigen

bike (afkorting voor bicycle) fiets
camper van camper
bus bus
car auto
caravan caravan
coach bus, autobus
lorry vrachtwagen
minibus minibusje
moped bromfiets
motorbike (afkorting voor motorcycle) motor
scooter scooter
taxi taxi
tractor tractor
truck truck
van bestelwagen

Andere handige woorden

car hire autoverhuur
car keys autosleutels
cyclist fietser
driver bestuurder
garage garage
mechanic mecanicien, werktuigkundige
insurance verzekering
passenger passagier
pedestrian voetganger
reverse gear keren, omdraaien
road map wegenkaart
second-hand tweedehands
speed snelheid
traffic verkeer
tyre pressure druk van luchtband
vehicle voertuig
to accelerate versnellen, optrekken
to brake remmen
to change gear schakelen
to drive (auto)rijden
to overtake inhalen
to reverse omdraaien
to slow down vaart verminderen
to speed up versnellen
to steer sturen
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter