Gezondheid

Deze Engelse woorden zijn gerelateerd aan gezondheid, inclusief de namen van verschillende ziektes en medische problemen.

Ziekten en medische problemen

acne acne
AIDS (afkorting voor acquired immunodeficiency syndrome) AIDS
allergic reaction allergische reactie
allergy allergie
altitude sickness hoogtevrees
amnesia geheugenverlies
appendicitis blindedarmontsteking
arthritis jicht, gewrichtsontsteking
asthma astma
athlete's foot voetschimmel
backache hernia
bleeding bloeding
blister blaar
boil pukkel
broken (bijvoorbeeld broken bone, broken arm, of broken leg) gebroken (gebroken bot, gebroken arm, gebroken been)
bronchitis bronchitis
bruise kneuzing
cancer kanker
chest pain borst pijn
chicken pox waterpokken
cold verkoudheid
cold sore herpes
concussion hersenschudding
conjunctivitis blindvliesontsteking
constipation constipatie
cramp kramp
corn eelt
cough hoest
cut zetten
dehydration dehydratie
dementia dementie
depression depressie
diabetes diabetes, suikerziekte
diarrhoea diarree
disease ziekte
dizziness duizeligheid
dyslexia dyslexie
earache oorpijn
eating disorder eetstoornis
eczema eczeem
epilepsy epilepsie
fatigue vermoeidheid
fever koorst
flu (afkorting voor influenza) griep
food poisoning voedselvergiftiging
fracture scheur, breuk
frostbite bevriezing
glandular fever klierkoorts
gout jicht
graze schram
haemophilia hemofilie
haemorrhoids (ook wel bekend als piles) aambeien
hair loss of alopecia haaruitval
hay fever hoge koorts
headache hoofdpijn
heart attack hartaanval
heart disease hartziekte
heartburn maagzuur
heat stroke zonnesteek
hepatitis hepatitis
hernia hernia
high blood pressure of hypertension hoge bloeddruk
HIV (afkorting voor human immunodeficiency virus) HIV
hypothermia hypothermie
indigestion indigestie
infection infectie
inflammation ontsteking
injury verwonding
ingrown toenail ingegroeide nagel
insomnia slapeloosheid
jaundice geelzucht
leukaemia leukemie
low blood pressure of hypotension lage bloeddruk
lump zwelling
lung cancer longkanker
malaria malaria
measles mazelen
meningitis meningitis
migraine migraine
miscarriage miskraam
morning sickness morning sickness
MS (afkorting voor multiple sclerosis) MS
mumps bof
nausea misselijkheid
nosebleed bloedneus
obesity obesitas
pneumonia longontsteking
polio polio
rabies hondsdolheid
rash (huid)uitslag
rheumatism reuma
schizophrenia schizofrenie
slipped disc rughernia
sore throat keelpijn
splinter splinter
sprain verstuiking
spots vlekken
STI (afkorting voor sexually transmitted infection) SOA (seksueel overdraagbare aandoening)
stomach ache buikpijn
stress stress
stroke beroerte, hartaanval
sunburn zonnebrand
swelling zwelling
tonsillitis amandel onsteking
tuberculosis tuberculose
typhoid fever of typhoid tyfus
ulcer zweer
virus virus
wart wrat

Andere woorden gerelateerd aan gezondheid

antibiotics antibiotica
prescription recept
medicine medicijn
pill pil
tablet tablet
doctor dokter
GP (afkorting voor general practitioner) huisarts
consultant adviseur
anaesthetist anesthesist
surgeon chirurg
nurse zuster
patient patient
gynecologist gynaecoloog, gynaecologe
chiropodist chiropodist
radiographer röntgenoloog
anaesthetic verdovingsmiddel
drip infuus
hospital ziekenhuis
operating theatre operatiekamer
operation operatie
physiotherapy fysiotherapie
surgery operatie
ward afdeling
appointment afspraak
medical insurance ziekteverzekering
waiting room wachtkamer
blood pressure bloeddruk
blood sample bloedmonster
pulse hartslag
temperature temperatuur
urine sample urinemonster
x-ray röntgenfoto
blind blind
deaf doof
partially sighted slechtziend
disabled gehandicapt
paralysed verlamd
asthmatic astmatisch
epileptic epileptisch
haemophiliac hemofiliepatient
injection injectie
vaccination vaccinatie
suppository zetpil
pregnancy zwangerschap
pregnant zwanger
to give birth bevallen
contraception contraceptie
abortion abortus
infected geïnfecteerd
inflamed ontstoken
septic septisch
swollen gezwollen
unconscious bewusteloos
pain pijn
painful pijnlijk
well gezond
unwell onwel
ill ziek
pus pus
scar litteken
stitches hechtingen
wound wond
bandage verband
crutches krukken
hearing aid gehoorapparaat
sling mitella
splint spalk
wheelchair rolstoel
sleep slaap
to bleed bloeden
to catch a cold kou vatten
to cough hoesten
to be ill onwel zijn
to be sick overgeven
to feel sick je misselijk voelen
to heal genezen
to hurt pijn doen
to limp mank lopen
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter