Getallen

Leer cijfers in het Engels.

Kardinaalgetallen

zeronul (in de gesproken taal en voor temperaturen)
nilnul (gebruikt wanneer we praten over sportuitslagen)
noughtnul (het cijfer 0)
"O"nul (wordt uitgesproken als de Engelse letter "O"; gebruikt in gesproken communicatie, met name telefoonnummers)
oneéén
twotwee
threedrie
fourvier
fivevijf
sixzes
sevenzeven
eightacht
ninenegen
tentien
elevenelf
twelvetwaalf
thirteendertien
fourteenveertien
fifteenvijftien
sixteenzestien
seventeenzeventien
eighteenachttien
nineteennegentien
twentytwintig
twenty-oneéénentwintig
twenty-twotweeëntwintig
twenty-threedrieëntwintig
thirtydertig
fortyveertig
fiftyvijftig
sixtyzestig
seventyzeventig
eightytachtig
ninetynegentig
one hundred, a hundredhonderd
one hundred and one, a hundred and onehonderd en één
two hundredtweehonderd
three hundreddriehonderd
one thousand, a thousandduizend
two thousandtweeduizend
three thousanddrieduizend
one million, a millionmiljoen
one billion, a billionmiljard

Herhaling

onceeenmaal
twicetweemaal
three timesdriemaal
four timesviermaal
five timesvijfmaal

Rangtelwoorden

firsteerste
secondtweede
thirdderde
fourthvierde
fifthvijfde
sixthzesde
seventhzevende
eighthachtste
ninthnegende
tenthtiende
eleventhelfde
twelfthtwaalfde
thirteenthdertiende
fourteenthveertiende
fifteenthvijftiende
sixteenthzestiende
seventeenthzeventiende
eighteenthachttiende
nineteenthnegentiende
twentiethtwintigste
twenty-firsteenentwintigste
twenty-secondtweeëntwintigste
twenty-thirddrieëntwintigste
thirtiethdertigste
fortiethveertigste
fiftiethvijftigste
sixtiethzestigste
seventiethzeventigste
eightiethtachtigste
ninetiethnegentigste
hundredthhonderdste

Andere nuttige woorden

about of approximatelyongeveer
over of more thanmeer dan
under of less thanminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943.294
9,7559.755
2,608,4112.608.411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter