Geografische eigenschappen

Hier zijn een aantal Engelse woorden voor verschillende geografische kenmerken en enkele termen gerelateerd aan geografie.

Het binnenland

countryside platteland
hill heuvel
mountain berg
valley vallei
wood woud
forest bos
copse bosschage
field veld
meadow weide, weiland
plain vlakte
moor veen
bog laagveen
swamp moeras
hedge heg
path pad
fence schutting
wall muur
ditch sloot
gate poort
farm boerderij
bridge brug
desert woestijn
glacier gletsjer
jungle jungle, oerwoud
rainforest regenwoud
volcano vulkaan
stream beek
river rivier
canal kanaal
pond vijver
lake meer
reservoir reservoir
waterfall waterval
well put
dam dam
power station krachtcentrale
wind farm windmolenpark
mine mijn
quarry steengroeve

Landbouw termen

agriculture landbouw
barn schuur
farmhouse boerderij
crop gewas
harvest oogst
hay hooi
wheat tarwe
irrigation irrigatie
livestock vee
to plough ploegen
to harvest oogsten

De kust

ocean oceaan
sea zee
coast of shore kust
beach strand
cliff klif
island eiland
peninsula schiereiland
rock rots
tide getij
wave golf
pier pier
lighthouse vuurtoren
harbour haven
oil rig booreiland

Andere handige woorden

country land
city stad
town stadje
village dorp
eruption uitbarsting
earthquake aardverschuiving
tsunami vloedgolf
avalanche lawine
landslide aardverschuiving
lava lava
capital city of capital hoofdstad
border grens
national park nationaal park, natuurpark
North Pole Noordpool
South Pole Zuidpool
Equator evenaar
longitude lengtegraad
latitude breedtegraad
sea level zeespiegel
erosion erosie
pollution milieuvervuiling
atmosphere atmosfeer
environment milieu
population populatie
famine hongersnood
fossil fuel fossiele brandstof
energy energie
unemployment werkloosheid
landscape landschap
literacy geletterdheid
malnutrition ondervoeding
migration migratie
radiation radiatie
nuclear energy kernenergie
crater krater
sand dune zandduin
trade handel
urban stedelijk
rural landelijk
economy economie
poverty armoede
slum krottenwijk
life expectancy levensverwachting
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter