Telefoneren

Deze uitdrukkingen worden vaak gebruikt in telefoongesprekken.

Bellen en de telefoon opnemen

hello! hallo!
John speaking u spreekt met John
it's Maria here dit is Maria
could I speak to …, please? kan ik … spreken alstublieft?
Bill Bill
speaking! spreekt u mee!
who's calling? met wie? (letterlijk: wie belt?)
could I ask who's calling? wie kan ik zeggen dat er belt? (letterlijk: kan ik vragen wie er belt?)
where are you calling from? waar belt u vandaan?
what company are you calling from? van welk bedrijf belt u?
how do you spell that? hoe spelt u dat?
do you know what extension he's on? weet u op welke lijn hij zit?
one moment, please een ogenblik alstublieft
hold the line, please blijft u hangen alstublieft
I'll put him on ik verbind hem aan u door
I'll put her on ik verbind haar aan u door
I'm sorry, he's … het spijt me, hij is …
not available at the moment niet bereikbaar op het moment
in a meeting in een vergadering
I'm sorry, she's … het spijt me, ze is …
on another call in gesprek
not in at the moment er niet op het moment
would you like to leave a message? wilt u een bericht achterlaten?
could you ask him to call me? kunt u hem vragen mij te bellen?
could you ask her to call me? kunt u haar vragen mij te bellen?
can I take your number? kan ik uw nummer noteren?
what's your number? wat is uw nummer?
could I take your name and number, please? kan ik uw naam en telefoonnummer noteren alstublieft?
I'll call back later ik bel later terug
is it convenient to talk at the moment? komt het gelegen? (letterlijk: komt het gelegen om te praten op het moment?)
can I call you back? kan ik u terugbellen?
please call back later gelieve later terug te bellen
thanks for calling bedankt voor het bellen
how do I get an outside line? hoe bel ik naar buiten?
have you got a telephone directory? heeft u een telefoonboek?
can I use your phone? kan ik uw telefoon gebruiken?

Als u een ongewenst telefoontje krijg, kunnen deze uitdrukkingen handig zijn:

I'm sorry, I'm not interested sorry, ik ben niet geïnteresseerd
sorry, I'm busy at the moment sorry, ik heb het op dit moment druk

Problemen

I can't get a dialling tone ik krijg geen beltoon
the line's engaged de lijn is bezet
I can't get through at the moment ik kom er niet door
I'm only getting an answering machine ik krijg alleen een antwoordapparaat
sorry, you must have the wrong number het spijt me, u moet het verkeerde nummer hebben
can you hear me OK? kun je me goed horen?
I can't hear you very well ik kan u niet goed horen
it's a bad line de verbinding is slecht
could you please repeat that? kunt u dat herhalen alstublieft?
I've been cut off de verbinding is verbroken

Inlichtingen

do you know the number for …? weet u het nummer voor …?
directory enquiries inlichtingen
international directory enquiries internationale inlichtingen
could you tell me the number for …? kunt u me het nummer geven van …?
the National Gallery the National Gallery
do you know the address? weet u het adres?
I'm afraid that number's ex-directory ik ben bang dat dat nummer buiten het bestand valt
could you tell me the dialing code for …? kunt u het netnummer geven voor …?
Manchester Manchester

Mobiele telefoons

my battery's about to run out mijn batterij is bijna leeg
I need to charge up my phone ik moet mijn telefoon opladen
I'm about to run out of credit mijn tegoed is bijna op
sorry, I ran out of credit sorry, ik had geen tegoed meer
I can't get a signal ik kan geen bereik krijgen
I've got a very weak signal ik heb erg weinig bereik
I'll send you a text ik stuur je een sms
I'll text you later ik sms je later
could I borrow your phone, please? kan ik uw telefoon lenen alstublieft?
I'd like a phonecard, please ik wil graag een telefoonkaart

Voorbeeld antwoordapparaat tekst

Thank you for calling. Bedankt voor het bellen.
There's no-one here to take your call at the moment. Er is op het moment niemand om uw oproep aan te nemen.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Laat een bericht achter na de toon alstublieft en we bellen u zo snel mogelijk terug.
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter