Op het werk

Deze Engelse uitdrukkingen kunnen handig zijn op het werk.

Algemene uitdrukkingen

how long have you worked here? hoe lang heb je hier gewerkt?
I'm going out for lunch ik ga lunchen
I'll be back at 1.30 ik ben terug om 13.30
how long does it take you to get to work? hoe lang doe je er over om naar je werk te komen?
the traffic was terrible today het verkeer was verschrikkelijk vandaag
how do you get to work? hoe kom je naar je werk?

Hopelijk krijg je dit niet te horen:

you're fired! je bent ontslagen!

Verzuim van werk

she's on maternity leave ze is met zwangerschapsverlof
he's on paternity leave hij is met vaderschapsverlof
he's off sick today hij is ziek vandaag
he's not in today hij is er niet vandaag
she's on holiday ze is op vakantie
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today ik voel me helaas niet goed en ik kan niet komen vandaag

Met klanten omgaan

he's with a customer at the moment hij is op dit moment met een klant bezig
I'll be with you in a moment ik ben zo bij u
sorry to keep you waiting sorry dat u heeft moeten wachten
can I help you? kan ik u helpen?
do you need any help? heeft u hulp nodig?
what can I do for you? wat kan ik voor u doen?

Op kantoor

he's in a meeting hij zit in een vergadering
what time does the meeting start? hoe laat begint te vergadering?
what time does the meeting finish? hoe laat is de vergadering afgelopen?
the reception's on the first floor de receptie is op de eerste verdieping
I'll be free after lunch ik ben na de lunch vrij
she's having a leaving-do on Friday ze heeft vrijdag een verlofdag (spreektaal)
she's resigned ze heeft ontslag genomen
this invoice is overdue deze factuur is te laat
he's been promoted hij wordt gepromoveerd
here's my business card hier is mijn businesskaart
can I see the report? kan ik het verslag zien?
I need to do some photocopying ik moet wat kopiëren
where's the photocopier? waar is het kopieerapparaat?
the photocopier's jammed het kopieerapparaat zit klem
I've left the file on your desk ik heb het bestand op je bureau achtergelaten

IT problemen

there's a problem with my computer er is een probleem met mijn computer
the system's down at the moment het systeem werkt op dit moment niet
the internet's down at the moment het internet werkt op dit moment niet
I can't access my emails ik krijg geen toegang tot mijn e-mails
the printer isn't working de printer werkt niet
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter