Met de auto

Hier zijn een aantal uitdrukkingen die u wellicht nodig heeft wanneer u per auto reist.

can I park here? kan ik hier parkeren?
where's the nearest petrol station? waar is de dichtstbijzijnde benzinepomp?
how far is it to the next services? hoe ver is het naar de volgende snelweg facilteiten? (heeft doorgaans benzinepomp, toiletten, eetcafé en een winkel)
are we nearly there? zijn we er bijna?
please slow down! rij alsjeblieft langzamer!
we've had an accident we hebben een ongeluk gehad
sorry, it was my fault sorry, het was mijn schuld
it wasn't my fault het was niet mijn fout
you've left your lights on je hebt je lampen aangelaten
have you passed your driving test? heb je je rijbewijs? (letterlijk: heb je je rijexamen gehaald?)

Bij de benzinepomp

how much would you like? hoeveel wilt u?
full, please vol, alstublieft
£25 worth, please voor £25 alstublieft
it takes … er gaat … in
petrol benzine
diesel diesel
it’s an electric car het is een electrische auto
I'd like some oil ik wil graag wat olie
can I check my tyre pressures here? kan ik mijn bandenspanning controleren hier?

Mechanische problemen

my car's broken down mijn auto is stuk
my car won't start mijn auto start niet
we've run out of petrol de tank is leeg
the battery's flat de accu is leeg
have you got any jump leads? heeft u startkabels?
I've got a flat tyre ik heb een platte band
I've got a puncture ik heb een gaatje in de band
the … isn't working de … werkt niet
speedometer snelheidsmeter
petrol gauge benzinemeter
fuel gauge branstofmeter
the … aren't working de … werken niet
brake lights remlichten
indicators knipperlichten
there's something wrong with … er is iets mis met …
the engine de motor
the steering het stuur
the brakes de remmen
the car's losing oil de auto verliest olie

Met de politie handelen

could I see your driving licence? kan ik uw rijbewijs zien?
do you know what speed you were doing? weet u hoe hard u reed?
are you insured on this vehicle? is uw voertuig verzekerd?
could I see your insurance documents? mag ik uw verzekeringsdocumenten zien?
have you had anything to drink? heeft u gedronken?
how much have you had to drink? hoeveel heeft u gedronken?
could you blow into this tube, please? kunt u in dit zakje blazen, alstublieft?

Dingen die u wellicht ziet

Stop Stop
Give way Voorrang
No entry Geen toegang
One way Eénrichtingsverkeer
Parking Parkeerplaats
No parking Niet parkeren
No stopping Niet stoppen
Vehicles will be clamped Wielklem indien parkeren
Keep left Links houden
Get in lane Voorsorteren
Slow down Vaart minderen
No overtaking Niet inhalen
School School
Low bridge Lage brug
Level crossing Kruising
Bus lane Busbaan
No through road Geen doorgaande weg
Caution Pas op
Fog Mist
Diversion Omleiding
Road closed Weg afgesloten
Roadworks Wegwerkzaamheden
Accident ahead Ongeluk verderop
Queue ahead File verderop
Queues after next junction File na de volgende kruising
On tow Gesleept
Services Snelweg faciliteiten
Air Lucht
Water Water
Don't drink and drive Niet drinken en rijden
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play