Meer populaire uitdrukkingen

Hier zijn nog een paar Engelse uitdrukkingen die u in veel verschillende situaties kunt gebruiken.

OK oké
of course natuurlijk
of course not natuurlijk niet
that's fine geeft niets
that's right dat klopt
sure zeker
certainly jazeker
definitely jazeker
absolutely absoluut
as soon as possible zo spoedig mogelijk
that's enough dat is genoeg
it doesn't matter het maakt niet uit
it's not important maakt niets uit
it's not serious het is niet serieus
it's not worth it het is het niet waard
I'm in a hurry ik heb haast
I've got to go ik moet gaan
I'm going out ik ga even weg
sleep well welterusten
same to you! van hetzelfde!
me too ik ook
not bad niet slecht
I like … Ik vind … leuk
him hem
her haar
it het
I don't like … Ik vind … niet leuk
him hem
her haar
it het

Dankbaarheid en verontschuldigingen

thanks for your … bedankt voor je …
help hulp
hospitality gastvrijheid
email e-mail
thanks for everything bedankt voor alles
I'm sorry het spijt me
I'm really sorry het spijt me echt
sorry I'm late sorry dat ik te laat ben
sorry to keep you waiting sorry dat ik je heb laten wachten
sorry for the delay sorry voor de vertraging

Kreten

look! kijk!
great! geweldig!
come on! kom op!
only joking! of just kidding! grapje!
bless you! gezondheid! (na niezen)
that's funny! dat is grappig!
that's life! that's life!
damn it! verdomme

Instructies

come in! komt u binnen!
please sit down gaat u zitten
could I have your attention, please? mag ik uw aandacht, alstublieft?
let's go! laten we gaan
hurry up! schiet op!
get a move on! schiet op!
calm down rustig aan
steady on! kalm aan!
hang on a second wacht even
hang on a minute wacht even
one moment, please een ogenblik alstublieft
just a minute momentje
take your time neem de tijd
please be quiet stilte alstublieft
shut up! kop dicht!
stop it! hou op!
don't worry maak je geen zorgen
don't forget vergeet het niet
help yourself help uzelf
go ahead gaat uw gang
let me know! laat het me weten!

Als je iemand voor wil laten gaan, bijvoorbeeld door een deur, dan zeg je:

after you! na u!

Woorden gerelateerd aan locatie

here hier
there daar
everywhere overal
nowhere nergens
somewhere ergens

Algemene vragen

where are you? waar ben je?
what's this? wat is dit?
what's that? wat is dat?
is anything wrong? is er iets?
what's the matter? wat is er?
is everything OK? is alles in orde?
have you got a minute? heeft u een ogenblik?
have you got a pen I could borrow? heeft u een pen die ik kan lenen?
really? echt?
are you sure? weet u dat zeker?
why? waarom?
why not? waarom niet?
what's going on? wat is er aan de hand?
what's happening? wat gebeurt er?
what happened? wat is er gebeurd?
what? wat?
where? waar?
when? wanneer?
who? wie?
how? hoe?
how many? hoeveel?
how much? hoeveel?

Felicitaties en condoleances

congratulations! gefeliciteerd!
well done! goed gedaan!
good luck! succes!
bad luck! pech!
never mind! laat maar!
what a pity! of what a shame! jammer!
happy birthday! fijne verjaardag!
happy New Year! gelukkig nieuwjaar!
happy Easter! vrolijk pasen!
happy Christmas! of merry Christmas! zalig kerstmis!
happy Valentine's Day! fijne valentijnsdag!
glad to hear it goed dat te horen
sorry to hear that het spijt me dat te horen

Behoeftes en gevoelens uitdrukken

I'm tired ik ben moe
I'm exhausted ik ben uitgeput
I'm hungry ik heb honger
I'm thirsty ik heb dorst
I'm bored ik verveel me
I'm worried ik ben bezorgd
I'm looking forward to it ik kijk er naar uit
I'm in a good mood ik ben in een goede bui
I'm in a bad mood ik ben in een slechte bui
I can't be bothered ik heb er geen zin in

Meerdere manieren om iemand te begroeten of afscheid te nemen

welcome! welkom!
welcome to … welkom in …
England Engeland
long time, no see! lang niet gezien!
all the best! het beste!
see you tomorrow! tot morgen!

Meningen vragen en uiten

what do you think? wat denkt u?
I think that ... ik denk dat …
I hope that ... ik hoop dat …
I'm afraid that ... ik ben bang dat …
in my opinion, ... volgens mij, …
I agree ik ben het er mee eens
I disagree of I don't agree ik ben het er niet mee eens
that's true dat is waar
that's not true dat is niet waar
I think so ik denk het
I don't think so ik denk het niet
I hope so ik hoop het
I hope not ik hoop het niet
you're right u heeft gelijk
you're wrong u heeft het mis
I don't mind het maakt mij niet uit
it's up to you jij mag het zeggen
that depends dat hang ervan af
that's interesting dat is interessant
that's funny, ... dat is grappig, …
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter