De weg vragen en wijzen

Deze uitdrukkingen zijn handig wanneer je verdwaald bent, naar een specifieke plek moet of andere mensen de weg moet wijzen.

De weg vragen

excuse me, could you tell me how to get to …? pardon, kunt u me vertellen hoe ik … kom?
the bus station bij het busstation
excuse me, do you know where the … is? pardon, weet u waar het … is?
post office postkantoor
I'm sorry, I don't know ik weet het niet, sorry
sorry, I'm not from around here ik kom niet van hier, sorry
I'm looking for … ik zoek …
this address dit adres
are we on the right road for …? zijn we op de goede weg voor …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? is dit de goede weg naar …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? heeft u een kaart?
can you show me on the map? kunt u me het laten zien op de kaart?

De weg wijzen

it's this way het is deze kant op
it's that way het is die kant op
you're going the wrong way u gaat de verkeerde weg
you're going in the wrong direction u gaat de verkeerde kant op
take this road neem deze weg
go down there u gaat daar langs
take the first on the left u gaat de eerste links
take the second on the right u gaat de tweede rechts
turn right at the crossroads u gaat rechts op de kruising
continue straight ahead for about a mile ga ongeveer een mijl rechtdoor (een mijl is ongeveer 1.6 kilometer)
continue past the fire station u gaat verder langs het brandweerstation
you'll pass a supermarket on your left aan uw linkerhand komt u langs een supermarkt.
keep going for another … u gaat verder voor …
hundred yards honderd yards (ongeveer 91 meter)
two hundred metres tweehonderd meter
half mile een halve mijl (een mijl is ongeveer 1.6 kilometer)
kilometre kilometer
it'll be … het is dan …
on your left aan uw linkerkant
on your right aan uw rechterkant
straight ahead of you recht voor u

Hoe ver is het?

how far is it? hoe ver is het naar?
how far is it to …? hoe ver is het naar …?
the airport bij het vliegveld
how far is it to … from here? hoe ver is het naar … vanaf hier?
the beach het strand
is it far? is het ver?
is it a long way? is het ver weg?
it's … het is …
not far het is niet ver
quite close dichtbij
quite a long way best ver
a long way on foot ver te voet
a long way to walk is ver om te lopen
about a mile from here ongeveer een mijl hier vandaan (een mijl is ongeveer 1.6 kilometer)

Automobilisten de weg wijzen

follow the signs for … volg de borden naar …
the town centre het centrum
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights ga rechtdoor voorbij de stoplichten
at the second set of traffic lights, turn left bij de tweede stoplichten gaat u links
go over the roundabout gaat u over de rotonde
take the second exit at the roundabout u neemt de tweede afslag op de rotonde
turn right at the T-junction gaat u rechts bij de T-splitsing
go under the bridge gaat u onder de brug door
go over the bridge gaat u over de brug
you'll cross some railway lines u kruist het spoor
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play