Brieven en e–mails schrijven

Deze Engelse uitdrukkingen zijn handig wanneer u brieven en e-mails in het Engels moet schrijven.

Een informele brief schrijven

Begin je brief met het woord Dear gevolgd door de voornaam van de persoon de persoon aan wie je de brief schrijft, bijvoorbeeld:

Dear Mark, Beste Mark,
Dear Jane, Beste Jane,

Hier zijn een aantal dingen die je kunt zeggen:

Thanks for your … Hartelijk dank voor je …
letter brief
postcard kaart
present cadeau
invitation uitnodiging
Sorry it's taken me so long to write. Sorry dat het me lang heeft geduurd om te schrijven.
I hope you're well. ik hoop dat het goed met je gaat.
Good to see you again last week. leuk je vorige week te hebben gezien
Look forward to seeing you soon! ik kijk er naar uit je binnenkort te zien!

Dit zijn een aantal typische manieren om een informele brief af te sluiten:

Best wishes, Vriendelijke groeten,
Kind regards, Groetjes,

Als je naar een familielid, partner of goede vriend schrijft, kan je de brief zo afsluiten

Love, Liefs,

Sluit de brief af met je voornaam.

Een e-mail schrijven

E-mails, zakelijke of sociale, worden meestal in een minder formele vorm geschreven dan brieven.

Je moet je e-mail altijd een onderwerp geven dat de inhoud van de e-mail in een paar woorden samenvat.

De manieren om zakelijke e-mails te beginnen variëren, alhoewel het vrij gewoonlijk is om voornamen voor zowel zakelijke en persoonlijke e-mails te gebruiken, als je de persoon kent.

Het is niet nodig om Dear te gebruiken, alhoewel sommige mensen dit bij voorkeur wel doen.

De inhoud van zakelijke e-mails moet kort en duidelijk zijn.

Als uw e-mail bijlages bevat, vermeld dit dan ook in de e-mail.

Om een persoonlijke e-mail af te sluiten, kun je dezelfde uitdrukkingen gebruiken als voor zakelijke briefen.

De manieren om zakelijke e-mails af te sluiten variëren, maar de volgende uitdrukkingen zijn geschikt.

Regards, Groeten,
Kind regards, Vriendelijke groet,
Best regards, Vriendelijke groeten,
With kind regards, Met vriendelijke groeten,

In zakelijke e-mails moet u ook uw volledige naam, de organisatie en contactgegevens aan het einde toevoegen.

Een formele brief schrijven

Als je de naam van de persoon weet aan wie je schrijft, begin de brief met Dear Mr (voor een man), Dear Mrs (voor een getrouwde vrouw), Dear Miss (voor een ongetrouwde vrouw), of Dear Ms (voor een ongetrouwde vrouw of als dit niet bekend is), gevolgd door de achternaam, bijvoorbeeld:

Dear Mr Smith, Geachte mijnheer Smith,
Dear Mrs Jones, Geachte mevrouw Jones,
Dear Miss Richards, Geachte mejuffrouw Richards,
Dear Ms Shepherd, Geachte mevrouw Shepherd,

Als je de naam niet weet, begin dan als volgt:

Dear Sir, Geachte heer,
Dear Madam, Geachte mevrouw,
Dear Sir or Madam, Geachte heer/mevrouw,

Deze dingen kun je zeggen in een zakelijke brief:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Ik schrijf in antwoord op uw brief van 4 september over uw openstaande factuur.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. Naar aanleiding van ons gesprek, bevestig ik met genoegen onze afspraak voor 09.30 op dinsdag 7 januari.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Ik ben u dankbaar als u deze zaak zo snel mogelijk kunt behandelen.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom om contact met me op te nemen.

Als u een antwoord wilt ontvange, kunt u de volgende zin aan het einde van uw brief zetten.

I look forward to hearing from you. Ik hoop antwoord van u te ontvangen.

Als u de brief begint met Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, of Dear Ms, moet je de brief afsluiten met de volgende uitdrukking:

Yours sincerely, Hoogachtend,

Als u de brief begint met Dear Sir, Dear Madam of Dear Sir or Madam, gebruik dan de volgende uitdrukking:

Yours faithfully, Hoogachtend,

Voeg uw handtekening toe aan het einde, en typ daarna uw volledige naam erbij.

sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter