Bij de dokter

Als je tijdens je bezoek naar de dokter moet, zijn deze uitdrukkingen noodzakelijk.

Bij de receptie

I'd like to see a doctor ik zou graag een dokter zien
do you have an appointment? heeft u een afspraak?
is it urgent? is het dringend?
I'd like to make an appointment to see Dr … ik wil graag een afspraak maken met Dokter …?
Robinson Robinson
do you have any doctors who speak …? heeft u dokters die … spreken?
Spanish Spaans
do you have private medical insurance? bent u particulier verzekerd?
have you got a European Health Insurance card? heeft u een Europese Gezondheidskaart?
please take a seat neemt u plaats
the doctor's ready to see you now de dokter is klaar om u te zien

Symptomen bespreken

how can I help you? kan ik u helpen?
what's the problem? wat is het probleem?
what are your symptoms? wat zijn uw klachten?
I've got a … ik heb …
temperature koorts
sore throat een zere keel
headache hoofdpijn
rash uitslag
I've been feeling sick ik voel me de laatste tijd niet goed
I've been having headaches ik heb hoofdpijn de laatste tijd
I'm very congested ik heb een opgeblazen gevoel
my joints are aching mijn gewrichten doen zeer
I've got diarrhoea ik heb diarree
I'm constipated ik ben verstopt
I've got a lump ik heb een bultje
I've got a swollen … ik heb een gezwollen …
ankle enkel
I'm in a lot of pain ik heb veel pijn
I've got a pain in my … ik heb pijn in mijn …
back rug
chest borstkas
I think I've pulled a muscle in my leg ik denk dat ik een spier verrekt heb in mijn been
I'm … ik ben …
asthmatic astmatisch
diabetic een diabete patient
epileptic epileptisch
I need … ik heb … nodig
another inhaler een andere inhalator
some more insulin meer insuline
I'm having difficulty breathing ik heb de laatste tijd problemen met ademhalen
I've got very little energy ik heb zo weinig energie
I've been feeling very tired ik voel me de laatste tijd erg moe
I've been feeling depressed ik voel me depressief de laatste tijd
I've been having difficulty sleeping ik heb slaapproblemen de laatste tijd
how long have you been feeling like this? hoe lang voelt u zich al zo?
how have you been feeling generally? hoe voelt u zich in het algemeen?
is there any possibility you might be pregnant? is er de mogelijkheid dat u zwanger bent?
I think I might be pregnant ik denk dat ik misschien zwanger ben
do you have any allergies? bent u ergens allergisch voor?
I'm allergic to antibiotics ik ben allergisch voor antibiotica
are you on any sort of medication? gebruikt u enig soort van medicatie?
I need a sick note ik heb een ziektebrief nodig

Onderzocht worden

can I have a look? mag ik kijken?
where does it hurt? waar doet het pijn?
it hurts here het doet hier pijn
does it hurt when I press here? doet het pijn als ik hier druk?
I'm going to take your … ik ga uw … opnemen
blood pressure bloeddruk
temperature temperatuur
pulse pols
could you roll up your sleeve? kunt u u mouw oprollen?
your blood pressure's … uw bloeddruk is …
quite low vrij laag
normal normaal
rather high vrij hoog
very high heel hoog
your temperature's … uw temperatuur is …
normal normaal
a little high een beetje hoog
very high heel hoog
open your mouth, please open uw mond alstublieft
cough, please hoest alstublieft

Behandeling en advies

you're going to need a few stiches u heeft een paar hechtingen nodig
I'm going to give you an injection ik ga een injectie halen
we need to take a … we hebben een … nodig
urine sample urineproef
blood sample bloedtest
you need to have a blood test we moeten uw bloed testen
I'm going to prescribe you some antibiotics ik ga u antibiotica voorschrijven
take two of these pills three times a day neem drie keer per dag twee van deze pillen
take this prescription to the chemist brengt u dit recept naar de apotheek
do you smoke? rookt u?
you should stop smoking u zou moeten stoppen met roken
how much alcohol do you drink a week? hoeveel alcohol drinkt u per week?
you should cut down on your drinking u zou minder moeten drinken
you need to try and lose some weight u moet proberen wat af te vallen
I want to send you for an x-ray ik wil u voor een röntgenfoto sturen
I want you to see a specialist ik wil dat u een specialist ziet
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter