In de apotheek

Deze Engelse uitdrukkingen zijn handig wanneer je in de apotheek bent.

I'd like some … ik wil graag …
toothpaste tandpasta
paracetamol paracetamol
I've got a prescription here from the doctor ik heb hier een recept van de dokter
have you got anything for …? heeft u iets …?
cold sores tegen een koortslip
a sore throat voor een zere keel
chapped lips voor gesprongen lippen
a cough tegen de hoest
travel sickness tegen reisziekte
athlete's foot tegen schimmelvoeten
can you recommend anything for a cold? kunt u iets aanraden tegen een verkoudheid?
I'm suffering from … Ik lijd aan …
hay fever hooikoorts
indigestion indigestie
diarrhoea diarree
I've got a rash ik heb uitslag
you could try this cream u kunt deze crème proberen
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor als het niet weg gaat na een week, moet u naar de dokter gaan
have you got anything to help me stop smoking? heeft u iets dat me helpt bij het stoppen met roken?
have you tried nicotine patches? heeft u nicotine-pleisters geprobeerd?
can I buy this without a prescription? kan ik dit kopen zonder recept?
it's only available on prescription het is alleen verkrijgbaar op recept
does it have any side-effects? heeft het bijwerkingen?
it can make you feel drowsy het kan je suf maken
you should avoid alcohol je moet alcohol vermijden
I'd like to speak to the pharmacist, please ik zou graag met de apotheker spreken
sound

Voor alle Engelse uitdrukkingen op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een uitdrukking om hem te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play