Getallen

Leer getallen in het Deense.

Kardinaalgetallen

en/etéén
totwee
trêdrie
firevier
femvijf
sekszes
syvzeven
otteacht
ninegen
titien
elleveelf
tolvtwaalf
trettendertien
fjortenveertien
femtenvijftien
sekstenzestien
syttenzeventien
attenachttien
nittennegentien
tyvetwintig
enogtyveéénentwintig
toogtyvetweeëntwintig
treogtyvedrieëntwintig
tredivedertig
fyrreveertig
halvtredsvijftig
treszestig
halvfjerdszeventig
firstachtig
halvfemsnegentig
(et) hundred(e)honderd
hundred(e) og enhonderd en één
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindduizend

Rangtelwoorden

førsteeerste
andentweede
tredjederde
fjerdevierde
femtevijfde
sjettezesde
syvendezevende
ottendeachtste
niendenegende
tiendetiende
elvteelfde
tolvtetwaalfde
trettendedertiende
fjortendeveertiende
femtendevijftiende
sekstendezestiende
syttendezeventiende
attendeachttiende
nittendenegentiende
tyvendetwintigste
enogtyvendeeenentwintigste
toogtyvendetweeëntwintigste
treogtyvendedrieëntwintigste