Getallen

Leer getallen in het Deense.

Kardinaalgetallen

nulnul
en / etéén
totwee
tredrie
firevier
femvijf
sekszes
syvzeven
otteacht
ninegen
titien
elleveelf
tolvtwaalf
trettendertien
fjortenveertien
femtenvijftien
sekstenzestien
syttenzeventien
attenachttien
nittennegentien
tyvetwintig
enogtyveéénentwintig
toogtyvetweeëntwintig
treogtyvedrieëntwintig
fireogtyvevierentwintig
femogtyvevijfentwintig
seksogtyvezesentwintig
syvogtyvezevenentwintig
otteogtyveachtentwintig
niogtyvenegenentwintig
tredivedertig
enogtrediveeenendertig
toogtredivetweeëndertig
treogtredivedrieëndertig
fireogtredivevierendertig
femogtredivevijfendertig
seksogtredivezesendertig
syvogtredivezevenendertig
otteogtrediveachtendertig
niogtredivenegenendertig
fyrreveertig
enogfyrreeenenveertig
toogfyrretweeënveertig
treogfyrredrieënveertig
halvtredsvijftig
treszestig
halvfjerdszeventig
firstachtig
halvfemsnegentig
hundrede of et hundredehonderd
hundrede og et of et hundrede og ethonderd en één
to hundredetweehonderd
tre hundrededriehonderd
et tusindduizend
to tusindtweeduizend
tre tusinddrieduizend
en millionmiljoen
en milliardmiljard

Herhaling

en gangeenmaal
to gangetweemaal
tre gangedriemaal
fire gangeviermaal
fem gangevijfmaal

Rangtelwoorden

førsteeerste
andentweede
tredjederde
fjerdevierde
femtevijfde
sjettezesde
syvendezevende
ottendeachtste
niendenegende
tiendetiende
elvteelfde
tolvtetwaalfde
trettendedertiende
fjortendeveertiende
femtendevijftiende
sekstendezestiende
syttendezeventiende
attendeachttiende
nittendenegentiende
tyvendetwintigste
enogtyvendeeenentwintigste
toogtyvendetweeëntwintigste
treogtyvendedrieëntwintigste
tredivtedertigste
fyrrendeveertigste
halvtredsendevijftigste
tresendezestigste
halvfjerdsendezeventigste
firsendetachtigste
halvfemsendenegentigste
hundredendehonderdste

Andere nuttige woorden

omkring of omtrentongeveer
over of mere endmeer dan
under of mindre endminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Deense woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter